بەیانیه

رێکخراو یاری کورد و پلاتفۆرم یارسان: ئاگر نەورووز نمادێگە ئەڕاێ سقام داێن وە یەکگرتن دمۆکراتیک خەڵقەیل ئەڕاێ ڕەسین وە ژیانێگ ئازاد و هاوبەش

ئاگر نەورووز نمادێگە ئەڕاێ سقام داێن وە یەکگرتن دمۆکراتیک خەڵقەیل ئەڕاێ ڕەسین وە ژیانێگ ئازاد و هاوبەش سروەێ کەلەواێ وەهار...