پلاتفرمهای هورام و یارسان : تحریم انتخابات فرمایشی تدام انقلاب ژن ژیان آزادی است

تحریم انتخابات فرمایشی تدام انقلاب ژن ژیان آزادی است

دولت مستبد جمهوری اسلامی ایران در مدت حاکمیت خود از ٢٢ بهمن ١٣٥٧ تا بە امروز با استفادە از نقابهای گوناگون برای ماندن در قدرت بە فریب مردم پرداختە است. حال در دورەایی نوین از نمایشهای پوشالین زیر نام انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان درصدد عوام فریبی گستردە است . برای عموم مردم ایران ، بخصوص کوردستان چهرەی واقعی ضد انسانی و زن رژیم جمهورای اسلامی ایران سالهاست کە نمایان است . اعدام ، شکنجە ، تبعیض ، تخریب ، زندان و تعرض بە حریم شخصی مردم از ویژگیهای این نظام میباشد . برخورد وحشیگرانە وبدور از هر گونە معیار انسانی نظام با معترضین در جریان انقلاب ژن ، ژیان آزادی  ، واضحترین سند آشکارا برای درک درست از بطن جمهوری اسلامی ایران میباشد . با تکیە بر این اسناد میتوان گفت کە انتصابات نظام در اساس ، سرکوب آشکار اراده خلق‌ها و توهین به شعور اجتماعی جامعه میباشد.

نبود یک فظای سالم و دمکراتیک برای یک انتخابات آزاد نتیجەایی بجز انتصاب یک عدە فرصت طلب و انحصار قدرت برای یک جریان دیکتاتوررا ندارد .در کشوری کە تمام امورات تحت اختیار یک ارگان مسلح بودە و وظیفەی آن حذف مخالفان ، انکار هویتها ، تخریب محیط زیست و بسترهای دمکراتیک جامعە است . چگونە میتواند مدعی یک انتخابات آزاد باشد . ؟ در چند سال گذشتە علاوە بر تمام بی عدالتیهای اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی ، رعب و وحشت چنان جامعە را فرا گرفتە کە نمیتوان بە کوچکترین وضعیت ناسالم اعتراض کرد . در موقعی کە بدلیل نبود آزادی ملیونها ایرانی مجبور بە کوچ اجباری شدەاند . در داخل کشور ملیونها انسان زیر خط فقر زندگی میکنند . از سوی دیگر تمام زندانها پر از فرزندان مبارز خلقهای ایران میباشند . چگونە میتوان در بازی سیاسی رژیم بعنوان انتخابات شرکت کرد ؟

ما بعنوان پلاتفرمهای هورام و یارسان در راستای تحقق بخشیدن آرمانهای انقلاب ژن ، ژیان ، آزادی و تدام راە شهیدان آزادی ، برای دفاع از دمکراسی و حقوق اولیەی مردم ایران ، بخصوص شرق کورستان انتخابات فرمایشی جمهوری اسلامی ایران را تحریم میکنیم . همچنین از مردم مبارز شرق کوردستان بخصوص زنان ،  جامعەی یارسان و مردم مناطق اورامان  خواستاریم  با عدم شرکت در انتخابات ارادەی واقعی خویش را در مقابل نظام مستبد جمهوری اسلامی ایران نشان دهند .

پلاتفرم هورام

پلاتفرم یارسان

٠٧ اسفند ١٤٠٢

وەڵامێک بنووسە

پۆستی ئەلیکترۆنییەکەت بڵاوناکرێتەوە. خانە پێویستەکان دەستنیشانکراون بە *