پلاتفۆرم یارسان: کارکەرەیل پێشاهەنگ و ئاڵاهەڵگر تێکووشانەیل هاوبەش دەڤەرەیل جووراوجوور کوومەڵگان

کارکەرەیل پێشاهەنگ و ئاڵاهەڵگر تێکووشانەیل هاوبەش دەڤەرەیل جووراوجوور کوومەڵگان


جارێگ ترەک ڕووژ جهانی کارکەر لە ڕێ ڕەسیە و دەرفەتێگ نمادین ئەڕاێ چین کارکەر و زامەتکیشەیل کوومەڵگا هاتیەسە دی تا وە فورمەیل جووراوجوور لە کار و زامەت، لە نابەرابەری و ستەم، لە بەهرەکیشی و هەلەیوا لە باێار بۊن یەکێتی و ڕێکخستن تەبەقاتی خوەیان قسە بکەن. فرەتر لە سەدەێگە ک چین کارکەر لە گشت جاێ جهان ڕووژ یەکم مانگ مەی چۊ سەرەتاێ ساڵ نووێ کارکەری جوور دەرفەتێگ زانێد تا بجگە وەرخستن داخوازییەیلی لە پێناو قورس کردن یەکێتی تەبەقاتی خوەی، ڕێپەیمایی و کووبۊنەیلێگ وەڕێیەوبوەێد و ڕۊ وە هۊر گشتی وتارەیلێگ دەربوڕێدن. یەکم مانگ مەی ڕووژ یەکێتی و خەبات چینێگە ک گشت درێژاێ ساڵ وە زامەت و کار ویەرنێد، بێ ئەوەی ک کەڵکێگ لە زامەت خوەی وەربگرێدن یا تەنانەت دەرفەتێگ ئەڕاێ ئاشاز داشتوودن.
ئمساڵیش ساڵ نووێ کارکەرەیل لە حاڵێگ دەسپێکریەێد ک قەێران ئابووری ئیرەنگەیی کەمابیش بەردەوامە و ڕژیم سەرمایەداری ئسلامی ناتوان لە جواوداێن وە لانکەمەیل داخوازییەیل مەعاش مەردم، وە بێ لیاقەتی و وەڕێیەوبردن گەن، قەێران کۆرۆنایش خراوتر کردیە و ژیان کارکەرەیل سەخت ترەو کردیە. چین کارکەر لە ئێران و ڕووژهەڵات کوردستان لە ساڵەیل دۊایی بجگە نێاشتن ماف ک لە ساڵەیل پێشینیش تۊشی بۊ، وەگەرد گێچەڵەیل ئابووری گەورەێگی ڕۊوەڕۊ بۊە. ئەگەر لە ویەردەوە ماف ڕێکخستن سەروەخوە و داشتن سەندیکا و یەکێتی، ماف مانگرتن، ماف مرەخەسی وەتایوەت ئەڕاێ کارکەرەیل ژن، مز یەکسان ژن و پیا لە وەراێوەر کار یەکسان، ناقانوونی ناسین گڕێبەستەیل سەردەمی و بێ ئمزا، لەناوبردن کار مناڵەیل و … لە گرینگترین داخوازییەیل کارکەرەیل لە ئێران و کوردستان بۊ، ئیرەنگە چەندین ساڵە ک کێشەێ هەڵساوەێ ئەوساردڕیاێ و فرەتر کردن ناکافی مۊچە لە شوعارەیل کارکەرەیل وەرجە هەر شوعار ترەک وە چەو دیارە. ئەی کێشە نیشان لە گەن بۊن باردووخ ئابووری و هەرچە فرەتر بۊن قەێران ئابووری لە ساڵەیل دۊایی دێرێدن. سەروار یە، بەردەوام بۊن تێکووشانەیل کارکەرەیل نیشان دەێد ک چین کارکەر سەروار ئەێ قەێران ک بۊچگترین بەشەیل ژیان تاکی و کوومەڵایەتیی گردیەسە وەر، هەر دێرێ وە واوەسەێ خوەی لە وەراێوەر بارودووخ سیاسی و ئابووری درێژە دەێدن و ڕێگاێگ بجگە واوەسە لە وەر خوەیا نیەۊنێدن.
لە ساڵێگ ک چی هەلەیوا تیکووشانەیل موعەلمەیل دیمن ک شان وە شان کارکەرەیل و لە بارودووخێگ ک قەیران ئابووری و کۆرۆنایی بەش گەورەوێگ لە ئابووری ئێران وە داخستن کیشانیە، لە وەراێوەر خوشارەیل ئابووری و سیاسی واوەسە کردن و وە زنجیرەێگ لە کووبۊنەیل بجگە لە نیشان داێن ئامادەبۊن باڵاێ خوەیان لە ڕێکخستن سنفی و تەبەقاتی، هەر هەفتە خیاوانەیل کردن وە کڵاسێگ ئەڕاێ واوەسە و پاێاری. لەی کووبۊنەیل و ناڕەزایەتییەیل، کارکەرەیل و زامەتکیشەیل کوردستان و وەتایوەت ناوچەێ باشوور ڕووژهەڵات کوردستان و کارکەرەیل و زامەتکیشەیل خەڵق یارسانیش نەخش فرەێگ داشتن و وە چالاکی بەشداری کردن. ئەی کێشە وەتایوەت لە کووبۊنەیل موعەلمەیل لە ناوچەیل جووراوجوور وە پێش خستن ماف پەروەردە وە زوان داڵگی هناز نووێگ پەیدا کرد و وە شێوەێگ بێ پێشینە لە ناوەین دو بەش تێکووشەر لە جمشتەیل خەباتکار لە جوغرافیاێ ئێران پەیوەندیێگ مەردمی هاتە دی.
ڕووژ جهانی کارکەر هەلەیوا دەرفەتێگ شیا ئەڕاێ هۊر کردن لە جێگاێ کووڵبەرەیل کوردستانە ک وە هووکار بارودووخ ئستێعماری کوردستان، لە نزام سوودوەری و کوومەڵگاێ تەبەقاتی ناچارن ئەڕاێ وە دەس هاوردن لانکەمێگ لە هەوەجەیل ژیان تەن وە نائنسانیترین بارودووخ بێەن. کووڵبەرەیل بجگە تەجرەێ باوەرنەکردنی بەهرەکیشی لەلایەن خاوەن بار و دەللال ک سوود سەرەکی بازرگانی سنوور هن ئەوانەسە، وە خەتەرەیل جووراوجوورێگ وێنەێ ئەگەر داکەفتن، ڕچگیاێن لە سەرما و لە گشتی گرینگتر هەڵاماتەیل هازەیل چەکدار ڕژیم ڕۊوەڕۊن. وە پاوەگوورەێ ئامارێگ ک لە ڕووژەیل دۊایی بڵاو کریاس، لە ١ مانگ مەی پارەکە تا ئیرەنگە ٢٦٣ کووڵبەر لە ڕووژهەڵات کوشیاێ، زامدار یا نوقمەو بۊنە ک ١٥٨ گلەیان وە خاتر تەقانن ڕاساێڕاس گولە لەلایەن هازەیل چەکدار ڕژیم بۊە و یە تەنیا بەشێگ لە ڕەنج و ستەم دو چەندانێگە ک کوومەڵگاێ کوردستان وە خاتر بارودووخ سیاسی-ئابووری تایوەت خوەی فەراتر لە ستەم تەبەقاتی گشتی سەرمایەداری لە گشت جاێ جهان تەجربە کەێدن.
یەکم مانگ مەی هەلەیوا لە بارودووخێگ بەرز ڕاگریمن ک شەڕ لە کوردستان بێوچان بەردەوامە و عەمەلیاتەیل نزامی ڕژیم نژادپەرەس و داگیرکەر ترکیە لە باشوور و ڕووژاواێ کوردستان هەم هازەیل واوەسەکەر و هەمیش خەڵق کردیەسە ئامانج خوەی. سەروار چەکداربۊن ڕژیم ترکیە و پشتیوانی هازەیل ناونەتەوەیی و ناتۆ و تەنانەت هاوکارییەیل هازەیل خیانەتکار، وەلی فەداکارییەیل گەریلا پیەڵایەیل داگیرکەرەیل شێوانیە و بەرنامەیل فاشیستەیل ترکیە ئەڕاێ داگیر کردن کوردستان تۊش شکست کردیە. جێ باوەرگومانی نییە ک ئەی شەڕە ک وە ئامانج داشکانن سەنگەرەیل واوەسە ئەڕاێ هامار کردن ڕێیەگە ئەڕاێ ئستێعمار و بەهرەکیشی ئەنجام گرێدن، هەڵاماتێگ وە گشت کوومەڵگاێ کوردستان و گرینگتر لە گشت زامەتکیشەیل و کارگەرەیل کوومەڵگای کوردستان تیەێدە ئەژمار و ئەسە پایاری لە وەراێوەر ئەی شەڕە پەیوەندیێگ فرە نزیک وەگەرد تێکووشانەیل زامەتکیشەیل کورد دێرێدن.
ئیمە چۊ پلاتفۆرم یارسان ڕووژ یەکم مانگ مەی جوور دەرفەتێگ ئەڕاێ پشتیوانی کردن لە داخوازییەیل کارکەرەیل لە ئێران و کوردستان، هاودەنگ بۊن وەگەرد جمشت کارکەرەیل، موعەلمەیل و بازنشەستەیل لە ڕێیەگەێ ڕەسین وە ئازادی و بەرابەری و وەر خستن شوعار ئاشتی لە کوردستان، خوەرهەڵات ناوەڕاس و سەراێسەر جهان زانیمن. ئیمە وە وەهۊرخستن تێکووشانەیل کارکەرەیل و دوپات کردن پەیمان وەگەرد ئارمانەیل شەهیدەیل ئەی ڕووژە، لە کارکەرەیل شیکاگۆ لە ١٨٨٦ تا کارکەرەیل کرماشان لە ساڵەیل ١٩٤٦ و ١٩٨١ و کارکەرەیل سەراێسەر جهان، ڕووژ کارکەر وە گشت کارکەرەیل و زامەتکیشەیل جهان، خوەرهەڵات ناوەڕاس، کوردستان و ئێران وەتایوەت کارکەرەیل کوومەڵگاێ یارسان لە ئازەربایجان و کرماشان تا قەزوین و کەرکووک و تێران پیرووزبایی کەیمن و وە سەر بایار بۊن واوەسە لە ڕێیەگەێ ئارمانەیل ئەوانە جەخت کەیمن. کارکەرەیل پێشاهەنگ و ئاڵاهەڵگر تێکووشانەیل هاوبەش دەڤەرەیل جووراوجوور کوومەڵگان و کرداری بۊن ئارمانەیل و ئامانجەیل ئازادیخوازان و هازەیل نواکەفتنخواز و شووڕشگەر هەر کوومەڵگا بێ یەکگرتنێگ دمۆکراتیک و فرەڕەهەند وە دەور ئاڵاێ کارکەرەیل و زامەتکیشەیل نیەپووڕێدن.


بژیەێ یەکم مانگ مەی ڕووژ جهانی کارکەر!
پلاتفۆرم یارسان
یەکم مانگ مەی ٢٠٢٢

وەڵامێک بنووسە

پۆستی ئەلکترۆنیکەت بڵاو ناکرێتەوە . خانە پێویستەکان دەستنیشانکراون بە *