بەیانیه

شەورای وەڕێوەبەری پلاتفۆرم یارسان: ٨ مارس ڕووژێگە نمادین ئەڕاێ پەیوەند تێکووشانەیل ژنەیل کورد وەگەرد تێکووشانەیل خەڵقەیل ترەک جهان

٨ مارس ڕووژێگە نمادین ئەڕاێ پەیوەند تێکووشانەیل ژنەیل کورد وەگەرد تێکووشانەیل خەڵقەیل ترەک جهان فرەتر لە سەدەیگ وەدۊاێ ناوناێن ڕووژ...