خاوەنکار پرشەێ سۊرێگە لە بتەوی دیرووک کە ڕێگاێ یەکگرتن خەڵقەیل ڕووشنەو کەێد

خاوەنکار پرشەێ سۊرێگە لە بتەوی دیرووک کە ڕێگاێ یەکگرتن خەڵقەیل ڕووشنەو کەێد

یەی جار ترەک زمسان لە ڕێ هاتیە و گوڵەیل هەنار گەشیانەسەو و ڕەنگ سۊر خوەیان ئایژتنەسە سەر ڕووژژمار. یەی کەڕەت ترەک خاوەنکار لە ڕێ هاتیەسە، وە ڕەنگ سۊر هەنار ک لە ئوستوورەیل و باوەرەیل ئایینی خەڵقەگەی ئیمە نماناێگ لە شەهیدبۊن و قوروانیبۊن «یاێار»ە و خوازەێگە لە خەڵاتێگ ئاسمانی ک نۊر خوەی لە قۊڵایی دیرووک خەڵقەیل زاگرس وە ڕووژیار ئیمە ئایژێت و ساعەتەیل ڕووژژمار ڕووشنەو کەێد. یەی کەڕەت ترەک ئەی پرشەێ سۊرە وە هەڵاێ سەرما و تیەریکی هاتیە و وە زوان نمانایی خوەی، خۊن زنەێ جاویدانەیل دیرووک ئایژێتە هۊر ئیمە و ئاگایی سۊرێگ پێشکەش دووژەخییەیل زەوی و ستەملێکریایل سەردەم ئیمە کەێد. ئەی ئاگایی سۊرە ئاگرێگ جاویدان لە دڵ و گیان ئنسانەیل ئازادیخواز هەڵگیرسنێد ک پێشت بەساێن وەلی واوەسەێگ گەورا لەوەراێوەر یەخبەساێن ئەی سەردەم و زڵم و زوور دەوران پووڕنێدەو. خاوەنکار ئەی وەرگر پەیام واوەسە و یەکگرتن هەرساڵە وە زوانێگ نمانایی هەچۊ ئاگرێگ لە دڵ یەخبەساێن پەیام سۊر دیرووک وە یاێ ئیمە تیەرێد و ڕێیەگەی حەقیقەتداران و باخەوەرەیل ئەڕامان جەختەو کەێد. ئەمساڵیش خاوەنکار وە ترنگە سۊرەگەی هاتیە تا ساڵ بانان ئەڕامان ڕووشنەو بکەێد و خەڵقەیل ئەڕاێ دوپات کردن یەکێتی وە دەور ئەی پرشە کووەو بکەێدەوە.

ساڵ تازەێ یاری لە هەڵومەرجێگ دەسپیکریەێد ک وەدۊاێ دو ساڵ تاتیلبۊن سەرەکیترین کووڕەیل و شوونەیل کووبۊن خەڵق وەمدووێ گشتگیری ناخوەشی کۆرۆنا، لە مانگەیل ویەردە شلەشل نیشانەیلێگ لە گلەوخواردن وە ئاراێ گشتی دۊنریەێت و خەڵق ئیمە یەی کەڕەت ترەک خوەی ئامادەێ ژیان کوومەڵایەتی کەێد. وەداخەو لەی دو ساڵە بڵاوبۊن ناخوەشی کۆرۆنا مردن ژمار چەوگرێگ لە ئنسانەیل لە سەراێسەر جهان وەگەرد خوەی هاورد و کوومەڵگاێ ئیمەیش ک هەمرای لە زیان لێقوومیانەیل سرشتی جوور زەویلەرزە و لافاو باڵاێ خوەی راست نەکردۊ، لەی زیانەیلە دۊر نەمەن و فرەێگ لە بنەماڵەیل یارسان عەزیزەیل خوەیان لەی دەورانە لە دەست دان. لەی ناونکییە ناکارامەیی سەرمایەداری ئسلامی و کەمتەرخەمی و بەرپرس نەبۊن دەسەڵاتداران و کاروەدەسەیل ڕەژیم بۊە مدووێ یە ک زیان ئەی گشتگیرییە وە سەختترین شکل خوەی دامان خەڵق و وەتایوەت تەبەقەیل بندەس بگرێد و خەسارەیل مەزمێگ وە دی بارێدن. ڕەژیم سەرمایەداری ئسلامی لە چەن دەهە وەر دەس دایۊد وە پۊلەکی کردن ناخوەشخانەیل و دامەزریاگەیل تەندرستی و وەی شێوە نایەکسانی گەوراێگ وە گشت خەڵقەیل ئێران و وەتایوەت بندەسەیل و چین کارکەر داسەپاندۊ ک ئاکامەیلی لە گشتگیری کۆرۆنا وە ڕووشنی ئەڕاێ گشت ئاشکراوە بۊ. چەنێگ کەسەیلێگ بۊن ک تەنانەت هەزینە ئەڕاێ ئازمایشتەیل ناسین سەرەتایی ناخوەشییەگەیش ک ڕەژیم وە هەزینەێ فرەێگ فرووشتیادە خەڵق نێاشتن، و چەنێگ کەسەیلێگ بۊن ک دۊاێ تۊش بۊن وە ناخوەشی دەرەقەت هەزینەیل دەرمان نەهاتن و ئیانە بجگە کوومرەێ کارکەرەیل و زەحمەتکیشەیلێگ بۊن ک وەمدووێ بارودووخ پێشەیی خوەیان ئەوەیش لە هەڵومەرج ئقتسادی خەفەت هاوەر ئیرەنگەیی ک کارکەرەیل فرەتر لە تەبەقەیل ترەک ناسە ژێر گوشار، ئمکان قەرەنتینەکریان و خوەپارێزی لە قەرار گرتن لە شوونەیل گشتی نێاشتن و وە مدووێ کەفتن لە وەر سەبەبکارەیل ناخوەشیزا گیان خوەیان لە کیس دان. ئەگەرچە ئامار دۊز و متمانەکریاێگ لە گیانباختکردییەیل لە دەس نییە، ئەمانێ وە نووڕستنێگ وە ئامار ئێعلام کریاێ لەلایەن دامەزریاگەیل دەرمانی توانریەێ بۊشیەێت ک خەڵق یارسان لە سەراێسەر جوغرافیاێ خوەی و وەتایوەت زەحمەتکیشەیل و کارکەرەیل ئەی کوومەڵگا زیان فرەوانێگ لەی بێ قابلی و ناکارامەییە دیە.

بجگە یانە خەڵق ئیمە لە ساڵێگ ک ویەرد لە بار ئقتسادییش لەژێر هەڵومەرج بێ جموجووڵی و هەڵسان ئەوساربڕیاێ ڕەوش فرە خەفەت هاوەرێگ وە سەری چی. هاوکات ک ڕەژیم سەرمایەداری ئسلامی لە قەێران سیاسی و ئقتسادی بێوێنەێگ چقیاس، خەڵقەیل ئێرانیش ژێر گوشار ئقتسادی بێوێنەێگ کەفتنە ک هەم لە تەحریمەیل هازەیل جهانی دژ وە خەڵقەیل ئیران و هەم لە ناکارامەیی و گەندەڵی و بێ قابلی دەسەڵاتدارەیل ڕەژیم سەرهەڵداس. قەێران بێکاری، بڕین بووتگ ئقتساد لە ژێر ناو خسووسی سازی، بێ جم و جووڵی لە بەش خزمەت وەمدووێ بڵاوبۊن کۆرۆنا، قەیران ماڵ و مینگە و هەڵسان بێ ئەوسار لە بەشەیل جووراوجوور گوشار بێوێنەێگ وە خەڵقەیل ئێران و کوردستان هاوردیە. ئەی هەڵومەرجە بجگە شارەیل لە ئاواییەیلیش وەمدووێ وشکەساڵی بێوێنە بارودووخ خەفەت هاوەرێگ هاوردیەسە دی، جوورێگ ک ئاست بەرهەم وەرزێری و وە شوون ئەو داهات وەرزێرەیل کەم بۊە ک بجگە قەێران خواردەمەنی، نایەکسانی فرەترێگ لەنێوان بەشەیل جووراوجوور کوومەڵگا وە دی هاوردیە و ئەی کێشە وەتایوەت لەوارەێ ژنەیل وەرزێر بائس ڕەنج فرەترێگیش بۊە. قەێران وشکەساڵی هەلەێوا زەمینەێگ ئەڕاێ بڕێگ قوومیانەیل ناخوەش خوەش کردیە و بار کوومەڵایەتی و سیاسییش پەیدا کردیە. قەێران ئاو و وشکەساڵی لەنێوان گرووهەیل جووراوجوور خەڵق وە سەر دەس ئایژتن وە سەرچاوەیل هاماڵی وە دی هاوردیە ک لەوا ک وە چەو دیمن وە درس کردن ناکووکی لە سەر ئاو و لەوەڕگا وە ڕۊداوەیل خۊناوی و خەفەت هاوەرێگ کیشا. لەی ناوێنە هازەیل پاشکەفتنخواز ک ساڵەیل درێژ چەوەڕێ دەرفەتێگ ئەڕا شێوانن ناوێن گرووهەیل جیاواز کورد بۊن، توانستن وەی هاماڵییە ک وە سەر سەرچاوەیل و لە ئاکام وشکەساڵی وە دی هاتۊ کەڵک وەربگرن و ئامانجەیل ناپیرووز و دژەئنسانی خوەیان کردارییەو بکەن و وە گڕ داێن وە ئاگر ناکووکییەیل و درس کردن دوبەرەکی ئەڕاێ وە دی هاوردن شەق ئایینی لە کوومەڵگاێ کورد بەرنامە بڕشنن. تەجربەێ ڕۊداوەیل تاوسان نیشان دا ک وە بێ ئاگایی یەکایەک کوومەڵگاێ یارسان و ئامادە نەبۊن ئەڕاێ ڕۊوەڕۊبۊن وەگەرد قەێرانەیل، هازەیل پاشکەفتنخواز تا چەنێگ داراێ تۊش و تەوان ئەڕاێ ئسفادەێ ناڕەوا لە هانە دەرفەتەیلێگن. ئەگەرچە وەگەردیەک ژیان ئاشتیخوازانە لە کوومەڵگاێ کوردستان وە تایوەت لە پارێزگاێ کرماشان و ناوچەێ داڵاهوو سوننەتێگە هەزاران ساڵە ک وە واوەسەێ دیرووکی خەڵقەیل وە چنگ هاتیە و وە ئاسانی نابوودکردنی نییە، ئەمانێ لەوا ک دیمن دەسەیل دیار و پیوار فرەێگ لە کارن ک قانجاز خوەیان لە گرەو شیوانن ئەی ژیان هاوبەش و یەکێتی دیرووکییە دۊنن و ئەڕاێ قانجاز خوەیان لە هۊچ پیەڵا و کردەوەێ نائنسانی درێخ نیەکەن. هەر ئەی کێشە بۊە بائس یە ک کێشەێگ ک وە سەر ئاو و لەوەڕگا قوومیا، بوودە قەێرانێگ ئەڕاێ ناوچەگە و دۊاێ ویەردن ماوەێگ دیمن ک چۊ هازەیل پاشکەفتنخواز و وابەستە نێرینەێ هەوڵ خوەیان دان تا ناوچەێ داڵاهوو نائەمن نیشان بێەن تا گاهس بتوانن تۊەم ئاژاوە و دوبەرەکی ئەڕاێ ئامانجەیلیان لە بانان لە دڵ خەڵق بکاڵن. سەرەڕاێ یانە خەڵق ئاگادار داڵاهوو وە هەر ئایین و لە هەر تاێفە ئەی هەوڵ دانەیلە ناکام هیشتن و نیشان دان ک وەگەردیەک ژیان دیرینەێ خەڵقەیل لەی وڵاتە وەهازتر لەوەسە ک هازەیل پاشکەفتنخواز و کۊەنەپەرەس تۊش و تەوان لەناو بردنی داشتوون.

ئەو جوورێگ ک ئیمە لە رەوش ئێرەنگەیی ناوچەگە و کوومەڵگای یارسان ئاگاداریمن و باس لەلێ کردیمنە، خەتەرەیل فرەێگ ها لە نواێ کوومەڵگاێ ئیمە ک هەرکامیان توانێد ئەی کوومەڵگا وەرەو لەناوچین و تۊچیان بوەێدن. تەجربەێ تیەڵ کوومەڵکوشی خەڵق ئێزدی نیشان دا ک نێاشتن ڕێبەری لە کوومەڵگا، یەکیەتی، ڕێکخستن نووین و نێاشتن هێز پاراستن کوومەڵگا چە ئاکامەیلێگ ئەڕاێ خەڵقەیل توانێد وە شوون خوەی بارێدن. ئەگەر ئمڕووژ کوومەڵگای یارسانیش لە چوارچووەێگ دیاری‌کریاگ، جمشتێگ دموکراتیک و فرەڕەنگ لە ناو خوەی وە دی نارێدن، وە دڵنیایی کوومەڵگای خوەمانیش تۊش گیچەڵەیلێگ هاوشیوە بووت. ئەسە وەپێی بایستەی دەوران و دەرک کردن راسیەتەیل و هەلەێوا وەپێی پەیام سۊر خاوەنکار، ئیمه دو جمشت یارسانی «یاریکورد» و «پلاتفۆرم یارسان» گشت جیاوازییەیل خوەمان ئەڕا ئامانج گەوراترێگ ک کوومەڵگا و پاراستن ئەوەس وە لا نایمنە و دەس وە ڕاوێژێگ هاوچارەنۊسانه کردیمنە. هەرچەن ئی هەوڵە هەمرای هەنگاو بۊچکێگ وە ئەژمار تیەێد، ئەمانێ وە بەردەوام کردن ئەی ڕاوێژە توانیمن لە بانانێگ نزیک هەنگاوەیل گەوراتر و یەکیەتیێگ بێ وێنە باریمنە ئارا. ئیمە وەی باوەریمن ک تەنیا وە یەکیەتی و هاودەنگییە ک توانیمن لە کوومەڵگەی خوەمان وەرگری بکەیمن و لە سەر ئی بنەوا خاوەنکار ئەمساڵ ڕەنگ و مانای ترەکێگ دێرێ و ئەوەیش جەم بۊن و یەکیەتی لەناو کوومەڵگای یارسانە. ئیمه داوا لە گشت لایەن و پێکهاتەگان کەیم ک پەیام یەکیەتی وە بنەواێ کار بگرن و بەشدار ئی ڕاوێژە بوون تا لە سازین کوومەڵگایگ ئازاد لە بانان، وەگەرد یەک بەشداری بکەیم و خەتەرەیل سەر کوومەڵگەی خوەمان پۊچەڵ بکەیمن.

لەی ڕووژەیل ک ساڵ کۊەنە جێ خوەی دەێدە ساڵ تازەێ یاری، واوەسە لە وەراێوەر بەدخوازەیل و پاشکەفتنخوازەیلێگ ک سوننەت وەگەردیەک ژیان خەڵق نانەسە قڵاوڵ خوەیان، هەر ئەو پەیام سۊرێگە ک یەکگرتن وە دەوری فرەتر لە هەر زەمان ترەک بایستەس. ئەی واوەسە ئەڕاێ خەڵق ئیمە لە سقام داێن وە یەکیەتی وە دەور بایەخەیل دموکراتیکێگ نیشان دریەێت ک لە سوننەتەیل دیرووکی ئیمە نموود پەیدا کردیە و ئێمە چڕێد ک لە دڵ سەرماێ زمسان سەردەم وە پرشەێ سۊرێگ ک ڕووشناێ ئاگاییبەخش خوەی لە بتەوی دیرووک وە ئیمە ڕەسانیە، وە جەنگ تیەریکی بچیمن و ئاگرێگ هەڵگیرسنیمن. ئمجا ئیمەیش ئەڕاێ کووبۊن وە دەور ئەی ئاگرە داوا کەیم و یەکیەتی دموکراتیک تەنیا ڕێگاێ خەڵق ئەڕای ویەردن لەی ویار سەختە زانیمن. ئیمە جوور دو ڕێکخریاگ «یاریکورد» و «پلاتفۆرم یارسان» ساڵ تازەێ یاری وە خەڵق یارسان لە هەر کوورەێ جهان لە کوردستان و لوڕستان تا ئازەربایجان و مازەندەران و لە کەرکووک تا مووسڵ لە ناوچەیل جیاجیاێ وڵاتەیل ئێران و عێراق پیرووزبایی کەیمن و لە سەرەتای ئەی ساڵە وە شەهیدەیل خەڵقمان چە لە سەدەیل پێشین و چە لە ئەی سەردەمە سڵام کل کەیمن ک وە خۊن خوەیان ئەی پرشەێ سۊرە وە ئیمە ڕەساننە و ئاگایی ژیانبەخش پیوار لە ناوکی زنە هیشتنە. خاوەنکار دەرفەتێگە تا یەی کەڕەت ترەک پەیام مەنیار شەهیدەیل هاوار بکەیمن و یەکیەتی و یەکگرتن دموکراتیک لە ڕاسیەت ژیان خوەمان وە دی باریمن؛ ژیانێگ ک واوەسەس و واوەسەێگ ک خوەی ژیانە.

ڕێکخراو یاری کورد

پلاتفۆرم یارسان

وەڵامێک بنووسە

پۆستی ئەلیکترۆنییەکەت بڵاوناکرێتەوە. خانە پێویستەکان دەستنیشانکراون بە *