بیانیه‌ی جمعی از جوانان یارسان: بە نام زن، بە نام زندگی، با نام آزادی

بیانیه‌ی جمعی از جوانان یارسان: بە نام زن، بە نام زندگی، با نام آزادی

رژیم سرکوبگر و جنایتکار اسلامی حاکم بر ایران از بدو تاسیس، اقدام بە جنایت علیە شهروندان، تفرقە اندازی میان آنان با هدف اتمیزە کردن مردم و هموار کردن مسیر سرکوب و کشتار آنها، سیاەترین روزهای تاریخ این کشور را رقم زدە و با تخریب گستردە محیط زیست و پایمال کردن تمامی معیارهای فرهنگی و انسانی و حقوق همه شهروندان بخصوص زنان، عملا مردم ایران را بە لبە پرتگاهی غیرقابل بازگشت کشاندە است.

ملایان حاکم از همان ابتدا اقدام بە کشتار ملت کرد و تخریب کردستان و غارت منابع آن نمودە و نیز تبعیض سیستماتیک و نادیدە انگاشتن حقوق اساسی یارسانیان را در برنامە خود قرار دادند و با حذف آنها از قانون اساسی و بە حاشیە راندن آنان، راە را برای اعمال تبعیضات غیرانسانی و ستم مضاعف بر آنان هموار کرد کە خود موجب گسترش فقر و بیکاری در سرزمین یارسانیان و مهاجرت بسیاری از جوانان و خانوادەها بە حاشیە شهرهای بزرگ مرکزی شد.

اما اکنون کە تمامی ایرانیان جان بە لب رسیدە از ستم و جنایت ملایان بە خیابان‌ها آمدە و عزم خود را مبنی بر یکسرە کردن کار این لکە سیاە تاریخ کشور جزم کردەاند، یارسانیان نیز دوشادوش هم میهنان خود، بە خیل عظیم ملت انقلابی پیوستە و انزجار و خشم خود را از حاکمان اعلام کردە و با حضور در خیابان بە مبارزە با مزدوران رژیم جهل و خرافە پرداختە و در این راە چندین تن از آنان نیز جان خود را فدا کردە و یا بە شدت زخمی شدەاند.

در این میان اما رژیم حاکم نیز بە روال همیشگی خود اقدام بە پخش شایعات بی اساس با هدف ایجاد تفرقە و چند دستگی نمود تا با این حیلە میان یارسانیان و سایر برادران و خواهران کرد و ایرانی شکاف و چند دستگی ایجاد کردە و از آن بهرەبرداری کند. بە عنوان نمونە می‌توان بە پخش گاە و بی‌گاە مسئلە دخالت سادات حیدری در انقلاب مردمی و صدور فرمان بە مردم یارسان جهت درگیری مسلحانە و سپس پخش تکذیبیە اشارە کرد. لازم بە ذکر است کە این تنها یک نمونە از بازی روانی اتاق فکر مستاصل و درماندە رژیم حاکم بود.

بە همین منظور اینجانبان بە عنوان جوانان یارسانی ضمن محکوم کردن جنایات رژیم فاسد و جنایتکار حاکم، و حمایت کامل از انقلاب مردم آزادی‌خواە ایران و کردستان و شعار ”ژن، ژیان، آزادی”، اعلام می‌داریم کە تنها راە رهایی مردم ایران از این اوضاع فلاکت بار و سیاە، نابودی کامل رژیم حاکم بر ایران و تمامی ارگانهای نظامی و تبلیغاتی وابستە بە آن در کشور و در سراسر جهان بودە و نیز حق دفاع مشروع علیە مزدوران سرتاپا مسلح رژیم حاکم را حق طبیعی و مسلم مردم می‌دانیم.

زندە باد آزادی

سەرهەڵدان زندگیست
مقاومت زندگیست

جمعی از جوانان یارسان
٠١ آبان ١٤٠١

وەڵامێک بنووسە

پۆستی ئەلیکترۆنییەکەت بڵاوناکرێتەوە. خانە پێویستەکان دەستنیشانکراون بە *