آخرین فایل صوتی نوید افکاری و اطلاعیه دادگستری استان فارس؛ دکتر سیامک لطفیانی

آخرین فایل صوتی نوید افکاری و اطلاعیه دادگستری استان فارس

آخرین فایل صوتی نوید افکاری ابهامات پرونده وی را بیشتر و اطلاعیه دادگستری استان فارس بروز شبهات جدی پیرامون عدم اطلاع نوید افکاری از اجرای حکمش بر عطش جامعه برای فهم حقایق پشت پرده افزوده است.

طبق فایل های صوتی ای که از آقای نوید افکاری منتشر شده بودند، هر حقوقدان مستقلی به این نتیجه می رسد که کل فرایند دادرسی ایشان از بدو تا ختم، اعتباری نداشته و حتی طبق قوانین موجود رژیم جمهوری اسلامی شامل تخلفات بیشماری است.

–   شکنجه بدنی و روانی و تحت فشار قراردادن او و خانواده اش از روز اول دستگیری جهت اعترافات اجباری.

–  کشتن ناگهانی او و غیر قابل قبول بودن سخنان سخنگوی قوه قضاییه که حکم اعدام را مربوط به قصاص دانسته و بدین ترتیب حکومت را در پیگیری اجرای حکم اعدام مستقیما منتفع نمی دانست، رویه جمهوری اسلامی به این ترتیب است که قوه قضاییه در اجرای حکم قصاص کاسه داغ تر از آش نمی  شود و با دادن فرصت مناسب سعی در طولانی شدن دادرسی تا امکان صلح و سازش با خانواده مقتول فراهم شود. و این خلاف رویه بودن ادعای قوه قضاییه را با ابهام مواجه ساخته است.  همچنین مهدی محمودیان فعال اصلاح طلب طی توئیتی مدعی شده بود که گفتگوها با خانواده مقتول جهت جلب رضایت آنها تا حدی موافقت آمیز بوده. و از همه شبهه برانگیزتر این که تشریفات اجرای حکم قصاص که در ذیل شرح داده می شوند، برخلاف ادعای دادگستری رعایت نشده است.

طبق آیین نامه نحوه اجرای احکام  سلب حیات و … مصوب 26/03/1398

در ماده ۳۳ بیان شده است که اجرای قصاص نفس با درخواست خانواده مقتول و پس از طی مراحل استیذان و اذن  رهبر جمهوری اسلامی یا نماینده او صورت می پذیرد. که دادگستری جمهوری اسلامی ادعا دارد که اجرای قصاص با درخواست خانواده مقتول بوده است و چیزی که از قلم خبرگزاری ها افتاده است این که با مجوز رهبر جمهوری اسلامی یا نماینده او بوده است و مسئول اینگونه جنایات در مرحله اول آنها هستند.

 و در ماده ۳۴ پیش بینی شده است که پیش از اجرای حکم، پزشکی قانونی در حضور قاضی اجرای احکام کیفری محکوم را معاینه و در خصوص فقد مانع برای اجرای حکم اعلام نظر می کند. که این بند هم طبق آخرین فایل صوتی نوید محرز نمی شود.

در ماده ۳۵ گفته است که در صورتی که از نظر وضعیت جسمی مانعی برای اجرای حکم نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری به محکوم اطلاع می دهد تا چنانچه تقاضای ملاقات با افرادی را دارد اعلام کند. در صورت تقاضای ملاقات، افراد مورد نظر محکوم به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری و در صورتی که قبول تقاضا موجب تاخیر اجرای حکم نشود، به زندان دعوت می شوند.  که این هم انجام نگرفته است.

ماده ۳۶- ساعاتی پیش از اجرای مجازات اعدام، مراسم مذهبی صورت می گیرد.

ماده ۳۷- بعد از رعایت تشریفات و شرایط مذکور، محکوم با تنظیم صورت مجلس به محل اجرای حکم انتقال می یابد و پس از قرائت مفاد حکم توسط منشی دادگاه، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری حکم اجرا می شود. که مشخص است هیچ گونه تشریفات قانونی ای انجام نشده است و صورت مجلسی که دادگستری استان فارس ارائه کرده است، کاملا خلاف واقع است. چون رویه این است که حتی دادگستری برای خرید دو عدد خودکار هم آن را در سربرگهای مخصوص صورتجلسه می کند و چطور موضوع اعدام در سربرگهای مخصوص دادگستری صورت جلسه نشده است؟ و بنظر می رسد کاغذی سفیر را بعد از فشار رسانه ها منتشر کرده اند، و اگر آن امضا و اثر انگشت هم منتصب به نوید باشد، این رویه معمولی است که در زیر فشار شکنجه از نوید کاغذهای سفید امضا هم اخذ کرده باشند.

در ماده ۳۹ آمده است که اگر محل اجرای حکم خارج از زندان باشد، با تنظیم صورت مجلس و امضای آت توسط قاضی اجرای احکام کیفری، رئیس زندان یا معاون او، پزشک حاضر در محل، منشی دادگاه و فرمانده نیروی انتظامی محل یا معاون او اجرا می شود.

ماده 43 در اثبات حقیقت بسیار مهم است و نشان دهنده اسن است که مهلت 48 ساعت رعایت نشده است و مرگ نوید افکاری بسیار مشکوک است. ماده 43 می گوید که  قاضی اجرای احکام کیفری حداقل چهل و هشت ساعت پیش از اجرای مجازات سالب حیات، مراتب را به مقامات و اشخاص زیر اطلاع داده تا در محل اجرای حکم حاضر باشند.

الف- قاضی صادر کننده حکم بدوی

ب- رئیس زندان یا معاون وی

پ- فرمانده انتظامی محل یا معاون او

ت- پزشکی قانونی پیش از اجرا و پس از اجرا

ث- انجام تشریفات دینی ( عدم انجامش مانع اجرای حکم نیست)

ج- منشی دادگاه برای قرائت حکم

چ- اولیای دم مقتول یا وکیل یا نماینده آنها

ح- وکیل محکوم( عدم حضورش مانع اجرای حکم نیست)

خ- شهود درصورتی که حضور آنان به موجب قانون لازم باشد.

ماده ۴۴- قاضی اجرای احکام کیفری پس از اجرای حکم سالب حیات، مراتب را صورت مجلس کرده و به امضای رئیس زندان یا معاون وی، پزشکی قانونی، اولیای دم یا وکیل آنان در صورت حضور و فرمانده انتظامی محل یا معاون وی می رساند.

همچنین در ماده ۴۵ آمده است که  به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری و توسط مقامات زندان یا ماموران انتظامی، فیلم یا تصاویر مراسم اعدام تهیه و در پرونده ثبت و نگاه داری می شود. و در چنین پرونده حساسی حتما باید فیلم صحنه اعدام موجود باشد، دادگستری رژیم برای اثبات این که نوید در زیر شکنجه کشته نشده است، باید تمام فیلم ها را منتشر کند.

در نهایت برای همه واضح است که تشریفات مذکور در مورد نوید اجرا نشده است، فایل صوتی در ‌واقع گویای همه چیز است، نوید به گونه ای حرف می زند که انگار حکم متوقف شده است و او امیدوار به تغییر حکم و وضعیتش است. از طرف دیگر خانواده ا‌و و وکلای نوید و مقتول جهت شرکت در مراسم اجرای قصاص دعوت نشده اند.

علت چه بوده است؟ به نظر می رسد ماجرای اعدام نوید منتفی است و او توسط عده ای به قتل رسیده است، این دلیل محکم به نظر می رسد چون حتی به خانواده او اجازه برگزاری آزاد مراسم تشیع و خاکسپاری داده نشده است و به شکل کاملا امنیتی به خاک سپرده شده است و خانواده او تنها توانسته اند صورت او را ببینند و برخی از نزدیکان او گفته اند که بینی او کاملا شکسته بوده است و مشخص نیست از آخرین تماس نوید تا زمان مرگش چه بر او گذشته است.

اگر ادعای قوه قضاییه مبنی بر اجرای حکم قصاص صحیح باشد باید مدارک قانونی فرایند اجرای حکم قصاص بررسی شود، تفمامی فیلم ها منتشر شوند،  برای مثال باید مشخص شود که آیا تاریخ اجرای حکم به اطلاع وکلا و خانواده نوید و نیز خانواده مقتول رسیده است یا نه! از مقامات مسئول چه کسانی هنگام اجرای مجازات در محل اجرای حکم حضور داشته اند؟ چرا نوید تا چند ساعت مانده به زمان اجرای حکم از کل ماوقع بی اطلاع بوده است؟ چه اتفاقی رخ داده است که بینی او شکسته است؟ برای کالبد شکافی باید اجازه بدهند جسد نوید را به خارج از کشور و پزشکان مستقل جراحات وارد بر او و دلیل مرگ او را بررسی کنند. چرا سند مورد اشاره دادگستری فارس روی کاغذ عادی نوشته شده در حالی که اینگونه اسناد به جهت تاثیرشان در اعتبار سنجی مراحل مختلف اجرای حکم قصاص می بایست زیر سربرگ رسمی قوه قضاییه و با مهر و امضا  هریک از مقامات ذیربط اجرای حکم تهیه شود.

چرا در متن سند مورد اشاره دادگستری اشاره ای به اجرای حکم نشده است و مشخص نیست این سند چه زمانی و با چه شرایطی تهیه و تدارک دیده شده است. و ده ها ایراد دیگر، بنظر می رسد کشتن نوید با هدف ایجاد وحشت در بین جوانان بوده است، که در عمل نتیجه عکس داد و مردم نتنها نترسیدند، بلکه خشمگین تر و مانند باروتی در حال انفجارند.

  دکتر سیامک لطفیانی نویسنده و پژوهشگر حقوق

وەڵامێک بنووسە

پۆستی ئەلکترۆنیکەت بڵاو ناکرێتەوە . خانە پێویستەکان دەستنیشانکراون بە *