مانگ: شوبات 2021

پلاتفۆرم یارسان: زوان گەورەترین ئەمراز سیاسی ئەڕا ئستعمار یەی گەلە و ئستعمارگەرەیل ئەڕا لە ناو بردن یەی نەتەوە دەسپێگ زوان ئەوان گرنە نیشانە

زوان گەورەترین ئەمراز سیاسی ئەڕا ئستعمار یەی گەلە و ئستعمارگەرەیل ئەڕا لە ناو بردن یەی نەتەوە دەسپێگ زوان ئەوان گرنە...

پلاتفرم یارسان: زبان بزرگترین ابزار سیاسی برای استعمار یک ملت است. استعمارگران برای نابودی یک ملت ابتدا زبان آنان را نشانه می‌روند

زبان بزرگترین ابزار سیاسی برای استعمار یک ملت است. استعمارگران برای نابودی یک ملت ابتدا زبان آنان را نشانه می‌روند...