پلاتفۆرم یارسان: تەنیا ڕێگا ئەڕاێ سەرکەفتن وە رژیم سەرمایەداری ئسلامی ئێران، یەکگرتن گشت هازەیل سیاسییە

تەنیا ڕێگا ئەڕاێ سەرکەفتن وە سەرمایەداری ئسلامی ئێران، یەکگرتن گشت هازەیل سیاسییە

چل و یەی ساڵ وەر جە یە، خەڵقەیل ئێران وە پێشەنگی هازەیل ڕێکخستی و دموکراتیک لە پێناو ئامانجەیل ئازادیخوازانە و دژە ئەمپریالیستی و ئەڕاێ ڕەسین وە دموکراسی، ئاشتی و سۆسیالیزم لە ئنقڵاوێگ گەورە حکوومەت پاشایەتی بنەماڵەێ پەهلەوی داخستن و وە فرەتر لە دو هەزار و پانسەد ساڵ حکوومەت ڤەرقات پاشایەتی و بنەماڵەیی مەورووسی کووتایی دان.
ئەگەرچە بەش گەورەێگ لە هازەیل دموکراتیک سەرقەتار ئنقڵاوەگە، مزگانی دەورەێ نوو و دامەزراندن سیستەمێگ مەردمی و دموکراتیک دیان، ئەمانی لە وەیەکدانەیل ناوەین هازەیل و خوەبانترزانی و گشتیخوازی هازەیل مەزهەبی وە تایوەت ئاخونەیل شیعە، هەر لە سەرەتاوە همێەیل بۊ وە ناهمێیاری و لە پرۆسەێگ ک پلانگێڕی هازەیل گەورەێ جهانی چۊ بریتانیا، ئامریکا و فەرانسەیش لە ناوی بەشدار بۊ، حکوومەتێگ نا-دموکراتیک، تیۆکراتیک، سەرمایەسالار و فاشیستی وە زامەتکیشەیل، ژنەیل و گشت خەڵقەیل ئێران داسەپانریا ک هەر وە تەنیا وە دۊاێ یەک دەهە کوشتار بێ وچان تۊیەنست بنەمایل هاز خوەی وە مل کوومەقەورەیل ئازادیخوازەیل و سۆسیالیستەیل سقام بیەێد.
ئەگەر ڕەژیم پاڵەوی چۊ حکوومەتێگ بنەماڵەیی، نا-دموکراتیک و چۊ سیستمێگ وە ئقتساد بوورژوازی کۆمپرادۆر وە جهان خوەرئاوا وابەستە بۊ، و لە باوەت نزامییش چۊ ژاندارم ناوچەێ خوەرهەڵات ناوێن تا کردیاد و گەشە بۊن خوەی وە ئامانجەیل و بەرژەوەندی ئەمپریالیزم گرە دایۊ، وەلێ ڕەژیم تازە لە ڕیتۆریقاێگ ئسفادە کردیاد ک وە زاهر دژە ئەمپریالیستی بۊ و وە شێوەێگ فرە جیاواز و وڕوکاسکەر، هاوکات هەم وانیشان دیاد ک لە «ناکووکی نێوان خەڵق و ئەمپریالیزم» نەمایەندەێ خەڵقە، هەمیش لە کرداری سەرەکیترین خەسپەنەیل یەی ڕەژیم دژە خەڵقی وابەستە وە ئەمپریالیزم -واتە لەناو بردن هازەیل دژەئەمپریالیست- وە خاسترین و دڵبەرانەترین شێوە وە ئەنجام ڕەسانی. وە دۊاێ داوڕانن هاز سیاسی لە لایەن دەسەڵاتدارەیل تازە وە دەوران ڕەسی، کەل و پەل گوڵەواران و ئێعدام و ئەڵبەت ئەشکەنجە و ئاێم ڕواکانن و هەناسەبڕی وەشێوەێ بێ وچان و ئەڕاێ ماوەێ فرەتر لە یەک دەهە کەفتە ڕێ و گشت پانتایی ئێران و کوردستان و تەنانەت لە دەرەوە، بۊ وە شوون پاکتاوی و کوومەڵکوژکردن هازەیل سۆسیالیست و دموکراسیخواز. لە گشت ئەی دەورانە هۊچ دەنگێگ لە ناقڕەێ دەوڵەتەیل و کڵاوبوورەیل داواکەر «ماف مرۆڤ» ناتە بان و هاوهنازبۊن بەرژەوەندی سەرمایەداری ئسلامی و ئەمپریالیزم وە جیێگ ڕەسی ک توانیم بۊشیمن ئەو ئامانجەیلێگ ک ئەمپریالیزم وە «ئاژاکس ٢٨ مورداد» وە شوونی بۊ و وە گەشەبۊن ڕادیکالیزم لە دەهەێ ٤٠ و ٥٠ شکەسخواردێ هاتیادە چەو، لە کوشتارەیل دەهەێ ٦٠ وە دەس ڕەژیم ئایەتوڵڵایل وە پەرتخ ڕەسی و سەرەکیترین دژمەنەیل ئەمپریالیزم وە دەس ڕەژیمێگ کوومەڵکوش بۊن ک وانیشان دیاد ک ڕیتۆریقاێ دژە ئەمپریالیستی سەرەکیترین شووناسییە! هەر لەی وەختە ڕەژیم ئسلامی وە هەڵامات هاوردن وە کوردستان و خەڵپان خۊن کردن ژیان مەردم، ڕێزدارترین و دڵێرترین هازەیل سیاسی خەڵق کورد وە شەهادەت ڕەسان و هەرچەن هۊچ وەخت و هەتا ئیرەنگەیش نەتوانستیە جمشت ئازادیخوازی خەڵق کورد لەناو بوەێد یا بشکنێدەی، ئەمانی وە ترۆر و سەرکوتکردن و کوشتار، ڕەسین وە ژیانێگ ئازاد ئەڕاێ خەڵق کورد و خەڵقەیل ترەک ئێران خستە دژواری.
هاوکات وە ئەی کوومەڵکوژییەیلە، «نێعمەت»ێگ وە ناو شەڕ وەگەرد ڕەژیم عێراق لە ئاسمان کەفتە ناو داوان ئاخونەیل شیعە و ئەگەرچە ئەو شەڕە وە ئامانج لاوازکردن تۊش و توان نزامی ڕەژیم ئێران وە ڕێ کەفتۊ، وەلێ دەرفەتێگ ئەڕاێ ڕێکخستن، بەسیج گشتی و درس کردن پایگاێ کوومەڵایەتی لە ڕێگاێ سیاسەت لایەنگرپەروەری و داڵبەش کردن ئمتیاز دادە دەس ڕەژیم و بۊ وە بائس یە ک هازێگ هاوشان لە سیاسەت کوومار ئسلامی باێدە ئارا ک تەنانەت لە دەوڵەت ڕەسمی کاریگەرتر بوود.
ڕەژیم ئێران وەدۊاێ شەڕەگە سیاسەتێگ دوپاڵوو گرتە وەر؛ لە لاێگ ئەڕاێ بەجەر کردن خەشم مەردم دەوڵەتەیل بێ وەلیفەت وە شوعارەیل مەردمخەڵەتن هاوردیادە سەر کار و لە ڕێگاێ پەیرەوی کردن لە سیاسەتەیل نئۆلیبرالیستی بانک جهانی و سەنووق ناونەتەوەیی پۊل، هەوڵ دیاد تا هەم هۊرەیل گشتی لە ناو ئێران و هەم هازەیل خوەرئاوایی وەی قەناعەتە بڕەسنێد ک لەپساێ گووڕێن وە یەی دەوڵەت-نەتەوەێ ئاسایی و ڕەژیمێگ سەرمایەدارییە، و لە لاێ ترەکیش هەوڵ دیاد ئەی سیاسەتەیل نئۆلیبرالیستی خوەرئاواپەسەندانە بکەێدە ئامرازێگ ئەڕاێ گەشەکردن بڕشت و خزیان سپاێ پاسداران و هازەیل نزامی لە ئقتساد، و وە پاوانخوازی لە ئقتساد و سیاسەت، لە هناز ئامانجەیل وڵاتداگری و دەسدرێژی خوەی هەنگاو هەڵبگرێدن. ڕێگاێ خزیان هازەیل نزامی هەر لەو «بەرنامەێ یەکم گەشەبۊن» ک لە ساڵ ١٣٦٨ پەسەن کریا هامارەو کریا و گشت بنگەیل و کۆمپانییەیل نزامی و حکوومەتی، چۊ کۆمپانی خوسووسی (تایبەتی) زانریا! لە درێژەێ ئەی سیاسەتە، قانوون کار وە زیان کارکەرەیل گووڕانریا و گشت مافەیلێگ ک کارکەرەیل وە خەبات و تێکووشان چەن دەهەیی خوەیان دژ وە دو ڕەژیم سەرمایەداری هاوردۊنە چنگ، لە لێیان گیریا و یە تا ئەورەێگ پێش چی ک لە ساڵ ١٣٧٢ تەنانەت وەڕێیەوبردن خوەپێشاندان کارکەرییش نا-قانوونی زانریا! ڕەژیم سەرمایەداری ئسلامی هاوکات وە بەشەیل ترەک ژیان مەردمیش هەڵامات هاوردیا، ئازادییەیل کوومەڵایەتی سنووردار کردیا و زەمینەێ ئامادەبۊن و چالاکی ژنەیل لە کوومەڵگا لەلێیان سەنیا، مافەیل دمۆکراتیک و کەمینەیل دینی ئنکار کردیا و وە زندان و ئێعدام وە خوازیارییەیل خەڵقەیل جواو دیا. هاوکات «ئەرگەنەکۆن» شیعی-ئێران یا «مافیا»ێ سیاسی و ئقتسادی ئەوززێنە کردیاد و لە وڵاتەیل ترەک ناوچەگە، ئەو چشتێگ ک لە سفرەێ کارکەرەیل و زامەتکیشەیل دزۊن، ئەڕاێ وڵاتداگری و ئجراکردن سیاسەتەیل «نئۆسەفەویزم» و دامەزراندن «مانگێلەێ شیعە» خەرج کردیان.
شەڕخوازی و دەسدرێژی ڕەژیم ترکیە و «یەنی چەری»یەیل داعش لە سووریە و وە شەڕ کیشانن ناڕەزاییەیل ئەو وڵاتە، ڕێگاخوەشکەر ئاشکرابۊن ئامادەبۊن نزامی «قزڵباش»ەیل سپاێ پاسداران و «نئۆسەفەوی»یەیل ئێرانی لە دەیشت سنوورەیل ڕەسمی ئێران بۊ و ئەی هازە ک دی نیەتواستیا بۊن خوەی لە ناو سنوورەیل ڕەسمی ئێران سنووردارەو بکەێد، وە گورجییەو دەسدرێژییەیل خوەی لە ناوچەگە ئاشکرا کرد و پەردە لە سەر خزیان نزامی و ئقتسادیی لە خوەرهەڵات ناوەڕاس لا دا. وەلێ هەم دوارە هەرچەنێ ک ماشین شەڕانشوویی سەرمایەداری ئسلامی ئێران وە گورجییەو لە ئەفغانستان تا دەریاێ مدیترانە و تەنگ بابولمەندەب لە پساێ پێشچین بۊ، هەر وەو گورجیێش لە ناو وڵات و ناخ کوومەڵگا وە بەرهەڵستی خەڵق و هازەیل ئازادیخواز ڕۊوەڕۊ بۊ. ڕاسی یەسە ک سیاسەتەیل شەڕانشووانەی ئەی «مافیا»ێ پاشکەفتنخوازە ئەڕاێ زوورم نزیک وە گشتی مەردم ئێران بجگە لە فرەترکردن هەژاری و نەداری ئاکامێگ ترەک نێاشتیە و گێچەڵەیل ژیان هەر ڕووژ فرەتر لە دۊەکە ژین مەردم خەێدە تەنگاوی. هاوکات سەرکوتکردن و هەناسەبڕی ئەوزێنە کرد و زندانەیل ڕەژیم بۊ وە کوومەڵگاێگ لە خوەندەوانەیل، ژنەیل ناڕازی، جوانەیل بێکار، موعەلمەیل، کەمینەیل ئایینی، نەتەوەیل و هەر هاز سیاسی ترەک ک ڕەخنەێ بۊچگێ لە بارودووخ ئێرەنگەیی گرتۊد. لە لەێوا فەزاێگ سێ ئاخیز گەورەێ دەی ٩٦، ئابان و هەلەێوا دەی ٩٨ خوازیاری و ئرادەێ مەردمێگ نیشان دەێد ک لە چوار دەهە هەژاری و نەداری، گەندەڵی، هەناسەبڕی، شەڕانشوویی، پاشکەفتنخوازی دینی، جیاکاری جنسی، سیاسەتەیل کۆلۆنیایستی دژ وە نەتەوەیل، لەناو بردن ژینگە و سروشت، تنوتێژی، بەهرەکیشی و بێکاری گیانیان وە لێو هاتیە، و توان گووڕانکاریێگ بنیاتداخەر لە باردووخ خوەیان وە دی بارن. ئەگەر لە ویەردەوە ڕەژیم تۊیەنستیا وە نمایشتەیل بێتام هەڵوژانن و پێش پەردە ڕەخسانن شێخ و سەید و مێر هۊرەیل گشتی بلەخشنێد و وە پەیکەرەێ سیەڕەش خوەی ڕەنگ سەوز و بنەوش بڕەژنێد، ئیرەنگە وە مەردمێگ ڕۊوەڕۊ بۊە ک هەر لە ئەوەڵ گڕ ئاخیزەگەوە، خوازیار داخستن ڕەژیم وەلایەت فەقی و سەرمایەداری ئسلامیین و ڕاساڕاس وەرد دەنە گژ گشت سیستەمەگە.
لەی ناوێنە، کوومەڵگاێ یارسان چۊ گەورەترین کەمینەێ ئایینی لە ئێران و سێیەمین کەمینەێ دینی کوردستان (دۊیای کوردەیل عەلەوی و کوردەیل شیعە) ک لە بەش گەورەێگ لە جوغرافیاێ ئێران و کوردستان کاریگەرە، لە ڕووژ ئەوەڵ وە تەخت نیشتن ڕەژیم سەرمایەداری ئسلامی دەس وە واوەسە و خەبات دژ وە زڵم، بەهرەکیشی و جیاکاری داس و لە هەر دەورەێگ لە تێکووشانەیل خەڵقەیل ئێران هاوڕاێ خەڵقەیل ترەک لە ڕێگاێ ئازادی، ئاشتی و بەرابەری هەنگاو هەڵگرتیە. مەونج شووناسخوازی جوانەیل یارسان ک ئەڕاێ لا دان ئنکار شووناس مێژوویی خەڵق یارسان لە چەن دەهەێ وەرین وە ڕێ کەفتیە و لە ڕۊچەێ شەهیدەیل ئازادیخواز یارسان –جوور سێ یار ئاگروەگیان فەدایی خوەرداد و مورداد ١٣٩٢- چۊزە داس، نیشان لە ئەوە دێرێ ک خەباتەیل خەڵق یارسان کەفتیەسە دوون و دەورەێ تازە و بێ پێشینەێگ. شەهادەتخوازی سێ یار ئاگروەگیان، ئاشکرابۊن دەورەێ تازەێگە ک هەتا ئیرەنگەیش بەردەوامە و حەقخوازی یاری وە ئازادیخوازی و بەرابەریخوازی خەڵق کورد و خەڵقەیل ترەک ئێران پەیوەند داس. لەو وەختە تا ئیرەنگە وە چەو خوەمان دیمنە ک ڕەژیم ئێران نە تەنیا داخوازییەیل حەقانی خەڵق یارسان ئنکار کردیە، بەڵکە هەناسەبڕی فرەترەو کردیە و وە سوربۊن لە سەر سیاسەت بەهرەکیشی و سەرکوت و زڵم، تەنانەت لە مزۊرەیل بەسیجی خوەێ ئسفادە کردیە تا تۊیەم دوڕۊیی بوەشنێدە ناو کوومەڵگاێ یارسان تا ڕێگا لە یەکیەتی وە بنەمای دمۆکراسی بگرێدن.
ئێمە چۊ پلاتفۆرم یارسان لە ئەوەڵ دامەزراندنمان تا وە ئیرەنگە ئەڕای یەکگرتن لە ناو گشت بەشەیل کوومەڵگا هەوڵ دایمنە و لە خانەدانەیل و گشت تووژەیل کوومەڵگاێ یارسان خوازیاریمن ک لە پێناو یەکگرتن و هاودەنگی وە بنەماێ بەرابەری و هاوژینی هەنگاو هەڵبگرن تا کوومەڵگاێگ ڕەنگاوڕەنگ، وەلێ هاودڵ و یەکگرتی باێدە دی. لە گەورایل و ڕێبەرەیل دینی کوومەڵگاێ یارسان –چە لە چوغرافیاێ کوردستان و چە لە دەرەوە- توایمن ک لە هناز کەم کردن دژایەتییەیل و وە دی هاوردن وەڕێوەبردنێگ دموکراتیک لە گشت تاکەیل کوومەڵگاێ یارسان هەنگاو بنەن.
لە چل و یەکەمین ساڵگەڕ شووڕش گەلان ئێران و ڕووژهەڵات کوردستان، یاێ و هۊرمان گشت شەهیدەیل و گیانباختکردیییەل واوەسە و خەبات دژ وە ڕەژیم هەژاری و سەرکوت و ئێعدام –وە تایوەت شەهیدەیل ئاخیزەیل وەرین- لە ئەی ساڵەیلە بەرز ڕاگریمن و وە گشت خەباتکارەیل ئازادیخواز و بەرابەریخواز و هەلەێوا زندانییەیل سیاسی ک ئەڕاێ ژیانێگ ئازاد و بەرابەر تێکووشن، سڵام کل کەیمن. وە باوەر ئێمە ڕێگاچارەێ بارودووخ ئیرەنگەیی لە یەکگرتن و خەبات گشت لایەنەێ گشت خەڵقەیل و تووژەیل کوومەڵگاس و لە هازەیل سیاسی دموکراتیک –وە تایوەت هازەیل سیاسی خەڵق یارسان لە کوردستان، لوڕستان، مازەندەران، ئازەربایجان و بەشەیل ترەک ئێران- توایمن ک وە دەور ئەرزشتەیل ئاشتی، دموکراسی و بەرابەری لە پێناو ئاشتی لە خوەرهەڵات ناوەڕاس، و دامەزراندن کوومەڵگاێگ دمۆکراتیک و بەرابەر لە ئێڕان و کوردستان یەکەوبگرن.

پلاتفۆرم یارسان

۱۳۹۸/۱۰/۲۲

1 thought on “پلاتفۆرم یارسان: تەنیا ڕێگا ئەڕاێ سەرکەفتن وە رژیم سەرمایەداری ئسلامی ئێران، یەکگرتن گشت هازەیل سیاسییە

وەڵامێک بنووسە

پۆستی ئەلیکترۆنییەکەت بڵاوناکرێتەوە. خانە پێویستەکان دەستنیشانکراون بە *