در جستجوی سرپناهی برای آسیه: قتل زن کارگر کورد حاشیه نشین، و نمایش «خوب، بد، زشت» ؛ برخودان شوا

در جستجوی سرپناهی برای آسیه: قتل زن کارگر کورد حاشیه نشین، و نمایش «خوب، بد، … بەردەوام بە لە خویندنەوەی در جستجوی سرپناهی برای آسیه: قتل زن کارگر کورد حاشیه نشین، و نمایش «خوب، بد، زشت» ؛ برخودان شوا